Blog

Hac fames tempor

Rượu không phải là thuốc độc để phải tránh né tuyệt đối, nhưng cần phải “tránh né” khi uống rượu có phụ nữ ngồi cạnh.

PVTheo ông thì uống bia rượu bao nhiêu thì vừa?

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Không nhiều thì ít, tôi cũng là dân… bia rượu. Trả lời câu hỏi, uống bao nhiêu bia rượu thì vừa, thì e rằng vì “quyền lợi liên quan”, tôi trả lời không được khách quan.

Thôi, để khoa học khuyến cáo, sẽ công bằng hơn. Mà các nhà khoa học, cũng tùy người dễ tính hay khó tính, đưa ra những con số rất khác nhau.

Tôi dẫn ra đây khuyến cáo của các nhà khoa học ở Mayo Clinic, một trong những cơ sở phi lợi nhuận nghiên cứu và điều trị bệnh nổi tiếng ở Mỹ. Họ khuyên chỉ nên uống không quá 148ml rượu vang, tương đương chưa quá nửa lít bia.

Đó là con số lớn nhất khuyến cáo về uống rượu mà tôi lục lọi được. Không thấy họ châm chước gì cho đàn ông hay phụ nữ cả.

PV: Một câu hỏi đi ra ngoài vấn đề khoa học một chút, ông quan niệm thế nào về uống rượu?

Chuyên gia Vũ Thế Thành: Trước tiên tôi muốn chia sẻ một chút với các “chiến hữu” bia rượu. Rượu không phải là thuốc độc để phải tránh né tuyệt đối, nhưng cần phải “tránh né” khi uống rượu có phụ nữ ngồi cạnh. Thần khẩu hại xác phàm. Thiên bẩm thì phụ nữ nhớ dai, nói dai, và có thể tàn đời nếu họ… thù dai. Hậu quả nhức đầu còn hơn dư lượng acetaldehyde trong chuyển hóa rượu.

Điều an ủi là đệ nhất danh sư Hải Thượng Lãn Ông nói: Bán dạ tam bôi tửu… Lương y bất đáo gia, nghĩa là, tối ba ly rượu thì nghỉ chơi bác sĩ được rồi. Có điều kích cỡ ly rượu thế nào, không thấy cụ nói tới. Ly rượu hồi xưa chắc là nhỏ như chén tống uống trà. Nếu thế có khi còn “khắt khe” hơn mấy nhà khoa học ở Mayo Clinic.

Rượu xét cho cùng chỉ là phương tiện để chuyện trò cho đậm đà hơn. Một hai ly vang là đủ rồi. Người xưa nói: Ẩm tửu dung hòa đích quân tử. Vấn đề là tửu nhập rồi có kiểm soát được chính mình hay không thôi.

Trả lời